Axia Cert

Φορέας Πιστοποίησης-Axia Cert logo
AXIACERT hor line icon 3
AXIACERT hor line icon 3
AXIACERT hor line icon 3

Αναστολή & Ανάκληση Πιστοποιητικού

Αναστολή & Ανάκληση Πιστοποιητικού

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο φορέας πιστοποίησης αναστέλλει την πιστοποίηση, όταν :

 • Το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συστηματικά σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης,
 • Ο πιστοποιημένος πελάτης δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων επιτήρησης κατά τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα ή δεν τηρεί τους όρους που αναφέρονται στην Σύμβαση Πιστοποίησης και όταν,
 • Ο πιστοποιημένος πελάτης ζητά ο ίδιος την αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού του.

 

Ο φορέας πιστοποίησης αποκαθιστά εκ νέου την ανεσταλμένη πιστοποίηση εάν έχει επιλυθεί το ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή. Μη επίλυση των προβλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή σε χρόνο καθορισμένο, επιφέρει την ανάκληση ή τη μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης περιορίζει  το πεδίο πιστοποίησης ώστε να αποκλείει τα τμήματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις ή όταν ο πιστοποιημένος πελάτης συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης για αυτά τα τμήματα του πεδίου της πιστοποίησης. Οποιοσδήποτε τέτοιος περιορισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου που αξιολογήθηκε για την πιστοποίηση.

Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πέραν της αναστολής, η πιστοποίηση μπορεί να ανακληθεί στις κατωτέρω περιπτώσεις:

 • Εάν κατά την επιτήρηση διαπιστωθούν πολύ σοβαρές μη συμμορφώσεις με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις, τα κριτήρια και τους σκοπούς της επιθεώρησης,
 • Εάν ο πιστοποιημένος οργανισμός δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή παραβαίνει άλλους όρους της Σύμβασης Πιστοποίησης και,
 • Εάν ο πιστοποιημένος οργανισμός δεν θελήσει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των αλλαγών στα εφαρμόσιμα πρότυπα ή λοιπά κανονιστικά και τυποποιητικά έγγραφα.

 

Σε περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος πελάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης ανάκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην P09 Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων.

Η ειδοποίηση για ανάκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο π.χ. με e-mail), καθορίζοντας τους λόγους και την ημερομηνία από την οποία ισχύει η ανάκληση.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις ημέρες προειδοποίησης πριν την ανάκληση του πιστοποιητικού:

Με βάση τη P05 Διαδικασία Επιθεωρήσεων που εφαρμόζει ο Φορέας Πιστοποίησης:

 • Εάν ο πελάτης επιθυμεί την αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, η ισχύς της πιστοποίησης μεταβάλλεται άμεσα.
 • Εάν δεν πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση επιτήρησης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, η αναστολή ενεργοποιείται την επόμενη ημέρα από την συμπλήρωση ενός έτους από την Απόφαση Χορήγησης. Ο πελάτης ενημερώνεται ότι η πιστοποίηση θα ανακληθεί εφόσον δεν διενεργηθεί η επιθεώρηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τακτικής επιθεώρησης.
 • Εάν δεν πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε η πιστοποίηση βρίσκεται σε λήξη και δε δύναται προς χρήση.
 • Εάν ο Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι η παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή η διάθεση των προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κλπ.), τότε ο πελάτης ενημερώνεται και η πιστοποίηση αναστέλλεται εντός 15 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης σχετικά με το γεγονός. Η πιστοποίηση ανακαλείται άμεσα κατόπιν της σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή ή το μέγιστο εντός ενός μήνα, ύστερα από απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φ.Π.
 • Εάν το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης, τότε αναστέλλεται το μέγιστο για 2 μήνες (στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης) ή για 1 μήνα (στο πλαίσιο Ετήσιας Επιτήρησης). Η πιστοποίηση τελικά ανακαλείται το μέγιστο εντός 3 μηνών (στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης) ή σε 2 μήνες (στο πλαίσιο Ετήσιας Επιτήρησης).
 • Εάν υπάρχουν οικονομικές οφειλές που δεν καταβάλλονται από τον πελάτη τότε η πιστοποίηση αναστέλλεται και τελικά ανακαλείται κατόπιν διαπραγματεύσεων.
 • Σε περίπτωση παραβίασης των δευτερευόντων όρων της Σύμβασης Πιστοποίησης ή ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις ή αλλαγές σε σχέση με το πιστοποιηθέν πρότυπο η πιστοποίηση μπορεί να ανασταλεί το μέγιστο για ένα μήνα και να ανακληθεί το μέγιστο μετά από δύο μήνες.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπιστούν Μη Συμμορφώσεις, με ενημέρωση του πελάτη η πιστοποίηση τίθεται σε αναστολή. Καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία και την επίλυση των διορθωτικών ενεργειών που δε ξεπερνάει τον ένα μήνα από την έκδοση των ΜΣ. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρη άρση των ΜΣ, τότε η πιστοποίηση ανακαλείται το μέγιστο μετά από 3 μήνες (στο πλαίσιο επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης), μετά από δύο μήνες (στο πλαίσιο επιθεώρησης Επιτήρησης), εκτός και αν τεκμηριωθεί η ύπαρξη ειδικών λόγων (λόγοι ανωτέρας βίας).

Σε περίπτωση που γίνεται παραπλανητική ή μη ορθή σήμανση και χρήση των λογοτύπων του Φορέα Πιστοποίησης, η πιστοποίηση αναστέλλεται άμεσα από τον εντοπισμό και ανακαλείται το μέγιστο μετά από 15 ημέρες.