ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΣΥΔ – https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=224134

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΥΠΡΟΣ – http://www.dataprotection.gov.cy

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ – https://www.dpa.gr/

ΕΛΙΝΥΑΕ (ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ), ΕΛΛΑΔΑ – https://www.elinyae.gr/

ΕΟΔΥ – COVID 19, ΕΛΛΑΔΑ – https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/#

ΟΟΣΑ – Καταπολέμηση της Διαφθοράς – http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Guidelines-on-Compliance-Ethics-Companies-in-Greece-GRE.pdf

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ – Καταπολέμηση της Διαφθοράς – http://www.gsac.gov.gr/index.php/el/nomothesia