Ικανοποίηση Πελατών

Αξιότιμοι συνεργάτες,

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της AXIA CERT είναι η εξυπηρέτηση των πελατών που μας εμπιστεύονται και η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της ικανοποίησης σας από τις υπηρεσίες μας.

Επειδή λοιπόν η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από εμάς ;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από :

Την ανταπόκριση στα αιτήματα σας

Την επαγγελματική επάρκεια των επιθεωρητών μας

Την επικοινωνιακή ικανότητα των επιθεωρητών

Το επίπεδο εξυπηρέτησης από το προσωπικό μας

Την επίλυση του παραπόνου ή της ένστασης σας

Την ποιότητα των υπηρεσιών μας συνολικά

Την προστιθέμενη αξία που λάβατε από την συνεργασία με την AXIA CERT και τους επιθεωρητές της

Το επίπεδο των τελών πιστοποίησης

Εάν θέλετε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία