Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT έλαβε ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ από το Ε.ΣΥ.Δ., για την Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Όλες οι επιχειρήσεις που είχαν πιστοποιηθεί με το BS OHSAS 18001, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μετάβαση στο νέο πρότυπο. Το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF), λόγω των δυσκολιών που δημιούργησε ο COVID-19 παρέτεινε την προθεσμία για τη διαδικασία μετάβασης για την πιστοποίηση ISO 45001, μέχρι το Σεπτέμβριο 2021. Το πρότυπο ISO 45001 αφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εταιρειών και επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην αντιμετώπιση των κινδύνων και στην μείωση της επικινδυνότητας στον τόπο εργασίας.