ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ AXIA CERT LTD στο πρότυπο ISO 41001:2018

Η AXIA CERT μετά από την επιτυχημένη επιθεώρηση από το ΕΣΥΔ, έλαβε έγκριση για την Πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 41001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management). Το πρότυπο ΕΝ ISO 41001:2018 αφορά οργανισμούς, οι οποίες είναι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων ή είναι διαχειριστές εγκαταστάσεων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι τύποι των εγκαταστάσεων ποικίλουν και έχουν ευρεία διακύμανση μεγέθους.

Η Διαχείριση των εγκαταστάσεων είναι μια σημαντική αλλά αθέατη λειτουργία. Τα φώτα δουλεύουν? Η θέρμανση/ψύξη είναι σε λειτουργία? Οι χώροι είναι καθαροί? Τα καλαθάκια είναι άδεια? Οι κάμερες κρατούν την εγκατάσταση ασφαλή? Όλα αυτά οι εργαζόμενοι τα θεωρούν δεδομένα… οι χρήστες σχεδόν ποτέ δεν διερωτώνται πόσες υπηρεσίες χρειάζονται, για να είναι η εγκατάσταση ασφαλής και αποδοτική. Η αξιοπιστία των εταιρειών που φροντίζουν για όλα τα παραπάνω, επαληθεύεται με την πιστοποίηση ISO 41001.

Ενδεικτικά εταιρείες που αφορά:

 • Υπηρεσίες καθαρισμού & φύλαξης
 • Παροχής υπηρεσιών συντήρησης (π.χ υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ασανσέρ, κλιματιστικά κλπ)
 • Διαχείρισης κυλικείων
 • Catering
 • Διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Αρχειοθέτησης
 • Διαχείρισης αλληλογραφίας (π.χ WEST –WPS)
 • Συντήρηση πρασίνου, κήπων κλπ
 • Call centers (ως helpdesk)
 • Μετακομίσεις
 • Warehousing
 • κλπ

Οφέλη από την Πιστοποίηση

Ένας οργανισμός/μια επιχείρηση, μετά από επιτυχή αξιολόγηση από τον Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT, λαμβάνει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ISO 41001 (Facility Management) διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. Ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, αλλά και των καταναλωτών για την ασφάλεια και την απόδοση της υπηρεσίας. Aποκτά προστιθέμενη ΑΞΙΑ, που είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.