Με ιδιαίτερη χαρά η ΑΧΙΑ CERT ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Γιάννη Βεργίνη, Business Networking Expert και εξέχον μέλος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Γιάννης Βεργίνης αναγνωρίζει την επιχειρηματική καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, μέσα από την άνω των 30 ετών εμπειρία του και μέσα από την πρόσφατη δραστηριότητα του ως Brand Ambassador, που σκοπό έχει την Επιχειρηματική Δικτύωση(Business Networking). Βρίσκεται αρωγός στη στήριξη της AXIA CERT και της διασύνδεσης της με τις ελληνικές και όχι μόνο επιχειρήσεις, οι οποίες θα ωφεληθούν από την εμπειρία των στελεχών της και την ποιότητα των υπηρεσιών της. Η συμμετοχή σε Επιχειρηματικά Δίκτυα διασφαλίζει στις επιχειρήσεις ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και τις βοηθάει να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να συναντήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η AXIA CERT συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα και να καινοτομεί τόσο στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών όσο και στους τρόπους επικοινωνίας και προώθησης των υπηρεσιών της, στην αγορά της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Στρατηγική μας είναι η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά της πιστοποίησης και η αναγνώριση των αναγκών των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε εγκαίρως προϊόντα και να λαμβάνουμε διαπιστεύσεις που θα μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα των επιχειρήσεων σχετικό με πιστοποίηση και επιθεώρηση.