Η AXIA CERT πρόσφατα πιστοποίησε την εταιρεία “GLOBALSAT”  με το πρότυπο ISO 37001:2017 -Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Το ISO 37001 αντιμετωπίζει τη δωροδοκία σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Μπορεί να αφορά τη δωροδοκία από τον Οργανισμό ή τη δωροδοκία από το προσωπικό του Οργανισμού (που ενεργεί εκ μέρους του Οργανισμού ή προς όφελός του). Τη δωροληψία του Οργανισμού ή δωροληψία του προσωπικού του Οργανισμού. Η δωροδοκία μπορεί να είναι έμμεση ή άμεση. (π.χ δώρο που δίνει ή παίρνει απευθείας ή μέσω τρίτου).

Η “GLOBALSAT” είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες – διανομείς προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών μικροσυσκευών και αυτοματισμού γραφείου στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει μακροχρόνια συνεργασία με κατασκευαστές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που έχουν ηγετική θέση στην αγορά. Η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευση των στελεχών της, καθώς και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των συνεργατών της έχουν ξεχωρίσει την GLOBALSAT.

Σε συνεργασία επί σειρά ετών με το Φορέα μας, διατηρεί την πιστοποίηση στα διαπιστευμένα πρότυπα: #ISO 22301, #ISO 27001, #ISO 14001