Η AXIA CERT πρόσφατα πιστοποίησε την εταιρεία Netbull IT Services Ltd με το πρότυπο ISO 22301:2019 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας βοηθά μια επιχείρηση, να υιοθετήσει ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και λήψης των κατάλληλων μέτρων. Όταν μια επιχείρηση πραγματοποιεί ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων και των κινδύνων διαταραχής, μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία της σε μια έκτακτη ανάγκη. Ακόμα και σε περίπτωση που το περιστατικό είναι καταστροφικό, ένα αποτελεσματικό σχέδιο θα μπορέσει να ανακάμψει και επαναφέρει την επιχείρηση σε κανονική  λειτουργία. Η εταιρεία προστατεύει τη φήμη της και τους πελάτες της. Η πιστοποίηση από την AXIA CERT δίδει προστιθέμενη AΞΙΑ στην επιχείρηση.

Η “Netbull IT Services Ltd” είναι πανελλαδικός οργανισμός με εμπειρία σε μεγάλα έργα ασφάλειας, ως κορυφαίος System Integrator και Παροχέας Λύσεων Προστιθέμενης Αξίας. Επικεντρώνεται στην παροχή ενός πλήρους συνόλου υπηρεσιών, προϊόντων και λύσεων Ασφάλειας Πληροφοριών. Αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της με προηγμένες λύσεις στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων.  Έχει εμπειρία στην ασφάλεια πληροφοριών για πολύπλοκα περιβάλλοντα και απαιτητικά έργα ασφάλειας. Ολιστική προσέγγιση σε θέματα Κυβερνοασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων, των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρείας.