Η AXIA CERT ολοκλήρωσε την επιθεώρηση πιστοποίησης για την εταιρεία “GRGENESIS” με το πρότυπο ISO 22301:2019 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η εταιρεία “GRGENESIS GROUP” και τα στελέχη της, με την πολυετή τους εμπειρία σε στατικές και εποχούμενες φυλάξεις, θέτουν πλέον υψηλά στάνταρ στις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αναβαθμίζοντας και υλοποιώντας την απομακρυσμένη επιτήρηση φυλασσόμενων στόχων με το νέο κέντρο λήψης εικόνας. Επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού και σε υπηρεσίες Facilities, επενδύοντας τόσο σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, όσο και στην επιμόρφωση του προσωπικού της.

Ένας οργανισμός/μια επιχείρηση, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, λαμβάνει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301. Tα σημαντικά οφέλη που λαμβάνει είναι:

  • Η εμπιστοσύνη των πελατών του/της αυξάνεται
  • Η συνέχεια της λειτουργίας του/της εξασφαλίζεται
  • Αποκτά προστιθέμενη ΑΞΙΑ, που είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Η πιστοποίηση με ISO 22301 προάγει την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους και διατηρεί το μερίδιο τους στην Αγορά.

Η GRGENESIS GROUP διατηρεί διαπιστευμένα πιστοποιητικά για τα πρότυπα ISO 27001 και ISO 37001. Επίσης έχει πιστοποίηση από το Φορέα μας  για τα πρότυπα ISO 18788, ISO 26000, ISO 41001 και WCP-Παρενόχληση στην εργασία, δείχνοντας πολυετή εμπιστοσύνη στο Φορέα μας.