Νέα επέκταση πεδίου πιστοποίησης για την AXIA CERT από το Ε.ΣΥ.Δ. στα πρότυπα ISO 14001, ISO 39001, ISO 37001

Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT με προσήλωση στους στόχους της, για τη συνεχή ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τις επιχειρήσεις, έλαβε έγκριση για την επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης (αρ. πιστ. 1174), σε τρία ακόμη πρότυπα ISO. Η Διαπίστευση αφορά την Πιστοποίηση για τα πρότυπα: – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 37001:2017, Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας.

2021-06-27T10:50:01+03:00

Αφήστε ένα σχόλιο

Go to Top