Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των Υπηρεσιών Πιστοποίησης που προσφέρει στους πελάτες του, έλαβε την έγκριση για την επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης (αρ. πιστ. 1174), από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Η επέκταση αφορά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019, Πιστοποίηση Συστημάτων της Επιχειρησιακής Συνέχειας και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001:2013, Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Επίσης έκανε επέκταση σε ακόμα περισσότερα αντικείμενα δραστηριότητας (κωδικών ΕΑ/IAF) για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, που αφορά την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.